Tilbake til databaselista Skriv ut Hjelpeside English users can click here!
 
Panteregister
Panteregister

Edb-versjonen av panteregister for Sogn og Fjordane omfattar omfattar følgjande sorenskriveri: Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn.

Panteregistera er dataregistrert av Statsarkivet i Bergen. Desse er overførd og konvertert av Fylkesarkivet frå Digitalarkivet.

Bakgrunn/Innhald
Panteregister er eit register over innføringar i ei grunnbok/pantebok hjå sorenskrivaren. Desse registra er ordna pr. bruk. Registeringane går over fleire år, der mange års års tinglysingar pr. bruk er førd saman. slik at ein kan sjå. Slike register var vanleg å føre ikring 1850.

Panteregister er altså eit tilvisingsystem til pantebøkene som sorenskrivaren førde. I dag vert desse kalt grunnbok. Ei pantebok inneheld avskrift alle tinglyste dokument på eit gardsbruk.

Søketips
Når du søkjer vil du få opp ei treffliste som samstaver med det du søkte etter. Viss du ikkje får treff, betyr det ikkje at det ikkje finst data om t.d. den garden du søkjer etter. Problemet kan vere endra stavemåte.

NB!! –Det er viktig å merke seg at gardsnamna i denne aktuelle databasen følgjer normalen som vart sett opp i Oluf Rygs Norske Gaardnavne (Kra. 1919).

Er du i tvil bør du konferere med band 12 som inneheld gardsnamna for Sogn og Fjordane. Det kan skaffast ved næraste folkebibliotek. Våren 1999 vil "Norske Gaardnavne" leggjast ut på Internett.

Du kan nytte villkort (wildcard) som er % (prosent-tegn) for å utvide søkjet. Dette kan gjerast i diverse feltkombinasjonar.

Kontaktperson: Oddvar Natvik