Matrikkel 1890

Oversyn over alle 9675 matrikulerte eigedomar i Nordre Bergenhus Amt i 1890. Opplysningar om administrativ lokalisering, skyldverdi, eigarar og gards - og bruksnummer. Viser og overgangen frå matrikkel - og løpenummer til gards - og bruksnummer. Viktig kjelde til eigedomshistorie

Tinglag:
Prestegjeld:
Sokn:
Kommune:
Gardsnamn:
Oppsitjar.
Blank