Gardsleksikon

Database med alle dei 2500 matrikkelgardane eller namnegardane i Sogn og Fjordane og oversyn over kjeldetilfang som fortel om desse. Det kan vera stadnamn, foto, gjenstandar ved musea, folketeljingar, matriklar med meir.

Kommune:
Gardsnamn:
Gardsnr: -
Blank