Emigrantar

Emigrantar som utvandra over Bergen Hamn i åra 1874 til 1924. Data registrert av Statsarkivet i Bergen.

Førenamn:
Farsnamn:
Familienamn:
Frå prestegjeld:
Fødd år: -
Flytt år: -
Blank