Møtebokregister

Saksregister til møtebøker for kommunestyre og formannskap frå 1837 og fram til kring 1910-1930. Omfattar pr. oktober 2005 kring 87.000 saker frå kring 16 kommunar i Sogn og Fjordane og Kåfjord kommune i Troms. For nokre saker finst det digitale kopiar av dei originale møtebøkene. Det vil det etter kvart koma fleire av.

Kommune:
MM-kode:
Saksnamn:
Stikkord:
Frå år - til år: -
Stadnamn:
Berre møtebøker med kjeldekopi:
Blank