Musikk

Fylkesarkivet sin base med musikk. Omfattar mest tradisjonsmusikk frå Sogn og Fjordane, og inneheld kring 14.000 opptak. For kring 4500 av opptaka er det lagt ut lydprøvar (MP3).

Kommune:
Melodi type:
Instrument:
Melodi namn:
Utøvar:
Berre opptak med ferdig lydprøve:
Blank