Platesamling

Fylkesarkivet si samling med musikk på plate/cd.

Utøvar:
Instrument:
Sjanger:
Blank