Stølar i 1930-åra

Database med opplysningar om stølar i Sogn og Fjordane basert på setergranskinga i 1930-åra. Gir opplysningar om eldre, nedlagde stølar og om stølar som var i bruk i 1930-åra. Inneheld namn på støl, namn på gard og bruk, høgd over havet med meir.

Kommune:
Gardsnamn:
Namn på stølen:
Blank