Stølsleksikon

Database med alle kjende stølar i Sogn og Fjordane og kjelder som fortel om desse. Det kan vera artiklar, eldre og nyare foto, setergranskinga i 1930-åra med meir.

Kommune:
Namn på stølen:
Blank