Informasjon om Lasse  Johannessen Hove

Emigrant nummer 14000_18416
Familie namn (farm) Hove
Kjønn F
Fødd //1867
Fødd bekrefta 0
Land, fylke Norway, Sogn og Fjordane
Prestegjeld Vik
Kjelde fødsel
Emigrert (dag, månad, år) 27/2/1889
Alder ved emigrasjon 22
Sivil status (g=gift) u
Yrke Husmdssøn
Frå prestegjeld Vig
Frå gard
Flytt til America
Emigrasjonskjelde Bergen pass. list
Kommentar
Amerikasamling
Arkivnummer
 

Do you have any more information about Lasse Johannessen Hove?

You can use the form below to add your information to Lasse Johannessen Hove's emigrant file.

NB! Alle felt er obligatoriske!

Namn:
Adresse:
Epost:
Kommentar: