Foto
Stadnamn og gardsnamn
Kommunale og private arkiv
Kulturhistorisk Leksikon